Informace o projektu

    

 

 

 

Projekt „Na úrovni očí“

Číslo projektu. 100306713

Název projektu: „Na úrovni očí – du und já, ich und ty.

 

Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz“

 

Realizátoři projektu:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rumburku, zřizovatel církevní

mateřské školy Klíček (Lead partner) a

Kinderarche Sachsen e. V., zřizovatel církevní mateřské školy Pod duhou v Sebnitz

 

Doba realizace projektu: září 2017 – srpen 2020

Délka realizace: 36 měsíců

 

Cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce a partnerství mezi oběma

mateřskými školami, zkvalitnit a rozšířit vzdělávací nabídku českých a německých

předškolních dětí, jejich rodičů a pedagogů v přeshraniční oblasti, zvýšit kvalifikaci a

sdílet zkušenosti zapojených pedagogů ve výuce předškolních dětí, realizovat

společné pohybové, poznávací a tvořivé aktivity za účelem odstraňování bariér užší

spolupráce

Obsahem projektu jsou pravidelná setkávání dětí a týmů obou mateřských škol,

sdílení zkušeností, vytváření příležitostí pro setkávání rodin. Setkání budou probíhat

po dobu tří školních let každý měsíc střídavě v obou školkách. Součástí vzdělávací

nabídky jsou společné pohybové, poznávací a tvořivé aktivity zaměřené na sdílení a

poznávání tradic a základů jazyka sousedů. V mateřské škole Klíček vznikne

přístřešek pro tvořivé aktivity dětí.

 

Projekt je realizován díky podpoře Evropské unie z Evropského fondu pro

regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát

Sasko 2014 – 2020