Kontakt

ZŘIZOVATEL CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KLÍČEK

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Krásnolipská ul. 540/22 408 01 Rumburk

e-mail: fc.simon@worldonline.cz
e-mail: c.simonovska@tiscali.cz rumburk.evangnet.cz

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLÍČEK
Krásnolipská ul. 540/22 408 01 Rumburk
Bc. Jana Butalová (ředitelka):
tel.: 725 410 449 , školka: tel. 603 864 687
e-mail: skolka@klicekrumburk.cz
IČ 01892126