Kontakty

Zřizovatel: Farní sbor českobratrské církve evangelické
Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk

Telefon do školky: 603 864 687
E-mail do školky: skolka@klicekrumburk.cz

 

Zaměstnanci

Ředitelka: Bc. Jana Butalová
E-mail: jana.butalova@seznam.cz
Mobil: 725 410 449

Učitelka Lenka Dudková
Asistentka pedagoga Klára Fabiánová
Kuchařka a hospodářka Pavla Schwarzová
Zastupující učitelky Dagmar Paldusová, Jaroslava Šimůnková

 

Pověřenec pro GDPR

JUDr. Jakub Kříž, Ph. D., advokát
sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 15195
IČO: 726 95 633
datová schránka: kz73igd
e-mail: gdpr@jakubkriz.cz
tel.: +420 777 985 630

 

MŠ Klíček 63 Rumburk, Šablony II – publicita

MŠ Klíček 63 Rumburk, Šablony II – publicita