PŘIJATÉ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍIMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 3.9. 2018

Registrační číslo 1

Registrační číslo 5

Registrační číslo 6

Registrační číslo 7

Registrační číslo 

Registrační číslo 10

Registrační číslo 12

V Rumburku dne 14.5.2018

Bc. Jana Butalová

ředitelka

Zápis do Církevní mateřské školy

středa 2. května 2018 od 15–17 hodin

K zápisu přineste: vyplněnou žádost o přijetí, potvrzení od lékaře o řádném očkování, rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveřístředa 25. dubna 2018 od 15–17 hodinSeznámení s prostředím, personálem, možnost vyzvednutí žádosti k předškolnímu vzdělávání.

Oslava dne Země

Setkání v Kita v Sebnitz

Návštěva dětí z Kita Sebnitz v Klíčku

1.společné tvoření v nových dílničkách

CMŠ Uzavřena

Stránky

Subscribe to Rodinné centrum Klíček RSS