Výlet na Kozí farmu "Žofín"

pojedeme autobusem, ochutnávka kozího sýru :)

Výlet na rozhlednu Dýmník

Výlet za kocourem

Vlakem do Varnsdorfu za zvířátky

VÝLET CMŠ "VLČÍ HORA"

DĚTI RODIČŮM PRO RADOST

K Mezinárodnímu dni rodiny "Vystoupení dětí a společné posezení s Vámi"

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Klíček bude odpočívat, nebude v provozu

VÝLET CMŠ "NATURA - RUMBURK"

ZAHRADNÍ SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Ve spolupráci s Farním sborem. Pojďme se společně radovat ze začínajícího jara a zkrášlit zahradu školky. Prosíme rodiče, kteří mají chuť a nějakou tu kytičku navíc, aby ji přinesli do Klíčku. Společně zasadíme a budeme mít s dětmi novou radost. Vlastní nářadí s sebou bude výhoda.

PŘEDVELIKONOČNÍ SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Ve spolupráci s Farním sborem. Dozvíme se, co to vlastně jsou Velikonoce a nebude chybět společná dílnička.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CMŠ KLÍČEK

Možnost pro rodiče a děti navštívit Klíček. Seznámení s prostředím, personálem a programem v CMŠ. Možnost vyplnění Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání i na školní rok 2015/2016.
Pro školní rok 2014/2015 může CMŠ přijmout z kapacitních důvodů pouze 4 děti. V rámci našeho programu mají přednost 4 podporovaná místa z rodin sociálně slabých. V případě nenaplnění těchto míst, bude vyhověno žádostem na základě kriterií.

Stránky

Subscribe to Rodinné centrum Klíček RSS