ZAHRADNÍ SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Ve spolupráci s Farním sborem. Pojďme se společně radovat ze začínajícího jara a zkrášlit zahradu školky. Prosíme rodiče, kteří mají chuť a nějakou tu kytičku navíc, aby ji přinesli do Klíčku. Společně zasadíme a budeme mít s dětmi novou radost. Vlastní nářadí s sebou bude výhoda.

PŘEDVELIKONOČNÍ SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Ve spolupráci s Farním sborem. Dozvíme se, co to vlastně jsou Velikonoce a nebude chybět společná dílnička.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CMŠ KLÍČEK

Možnost pro rodiče a děti navštívit Klíček. Seznámení s prostředím, personálem a programem v CMŠ. Možnost vyplnění Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání i na školní rok 2015/2016.
Pro školní rok 2014/2015 může CMŠ přijmout z kapacitních důvodů pouze 4 děti. V rámci našeho programu mají přednost 4 podporovaná místa z rodin sociálně slabých. V případě nenaplnění těchto míst, bude vyhověno žádostem na základě kriterií.

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ "V RETRO STYLU"

Ovečky

Kroužek pro děti od 3 let (a jejich rodiče).

„O lidech, snech a cestách do neznáma – příběhy z bible“ - pod tímto tématem se schází náš kroužek „Ovečky“.

Budeme naslouchat příběhům, společně si hrát a něco krásného vyrábět. Srdečně zveme všechny děti i rodiče.

(Prosíme - s sebou přezůvky.)

Kdy: ve čtvrtek od 16 hod

Kde: Rodinné centrum Klíček

info: 777 871 725

Jóga pro radost

Rozmanité účinky jógy jsou právě pro dnešní děti velkou pomocí v jejich vývoji. Cvičení je baví, protože vyhovuje přirozené potřebě pohybu. A každý cvik (jógová pozice) s sebou nese novou zkušenost díky protažení a uvolnění, ale také je výzvou, která je se cvičením někdy spojena. Jógové pozice vycházejí z přirozených pohybů nejrůznějších zvířat, v mnohých se zrcadlí i tvary rostlin nebo každodenních věcí. Děti prožívají pozice v jejich původním smyslu. Protože všechno, co děti dělají, dělají tak, aby nasbíraly zkušenosti a naplno to prožily.

Otevření školky

Oficiální :)

Zápisu dětí III.

v prostorách školky
včetně prohlídky školky

Zápisu dětí II.

v prostorách školky
včetně prohlídky školky

Otevření školky

Stránky

Subscribe to Rodinné centrum Klíček RSS