PŘIJATÉ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍIMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 3.9. 2018

Registrační číslo 1

Registrační číslo 5

Registrační číslo 6

Registrační číslo 7

Registrační číslo 

Registrační číslo 10

Registrační číslo 12

V Rumburku dne 14.5.2018

Bc. Jana Butalová

ředitelka