SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Skutečně zdravá škola v MŠ Klíček

 

Co je cílem Skutečně zdravé školy

 

Vytvořit a zajistit udržitelnost široké sítě „Skutečně zdravých škol“, na kterých se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud potraviny pochází, jak se pěstují a vyrábí a porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy/školky si odnášejí informace, umožňující jim v dospělosti volit taková rozhodnutí, která jim zajistí výběr zdraví prospěšných potravin a schopnost sami si připravit chutný a zdravý pokrm.

 

Pilotní projekt 2015

 

MŠ Klíček byla vybrána do pilotního projektu Skutečně zdravých škol (SZŠ), který probíhal od března do června 2015. Díky možnosti zapojení jsme mohli využít balíček seminářů a přednášek, ale také metodických materiálů a podpory ze strany SZŠ. 

Byla vytvořena akční skupina, která plánuje a hodnotí naplňování jednotlivých cílů.

Členové akční skupiny jsou: Jana Butalová, Nikola Kašparová, Barbora Součková, Eva Oppenheimerová, Lenka Golbergová.

Po skončení pilotního projektu školka plánuje zapojení do programu SZŠ a pokračování v naplňování dlouhodobých plánů a vizí.

 

Krátkodobé plány Klíčku

1. Ozdravení svačin 

2. Založení zeleninových záhonů

3. Rozšíření bylinkového záhonku

4. Založit kompost a kompostovat

5. Návštěva bio farmy 

6. Jednání s dodavatelem obědů JPG Gastro, případně dalšími jídelnami o zapojení do SZŠ

7. Uskutečnění seminářů z nabídky Skutečně zdravé školy

8. Aktuální informace vkládat na web a facebook školky 

9. Média – místní noviny a web

10. Oslovit rodiče, dodavatele, místní farmáře a další zájemce ke spolupráci

 

Dlouhodobé vize Klíčku

1. Vlastní bylinková zahrada a zeleninové záhonky- práce dětí na rozvoji, sklizni a zpracování.

2. Najít dodavatele obědů, který vaří zdravě a s ohledem na školkové děti.

3. Zařazení pravidelného vzdělávacího cyklu pro děti - vaření a vzdělávání o zdravém stravování. 

4. Kurzy vaření pro rodiče a personál.

5. Angažovanost rodičů, místních farmářů a dodavatelů.

6. Jarmark 1x/rok - zapojení dětí, rodičů, učitelů, místních farmářů a dodavatelů, příprava zdravých pokrmů a ochutnávek, doprovodný kulturní program.

 

 

Mgr. Barbora Součková

(školní a regionální koordinátorka)

 

www.skutecnezdravaskola.cz

 

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Subscribe to RSS - SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA