O školce

Církevní mateřská škola Klíček se nachází v Rumburku v ulici Krásnolipská 540/22. Chceme nabízet alternativu v předškolním vzdělávání, které se opírá o křesťanské hodnoty. Základním kamenem naší práce je porozumění, bezpodmínečné přijetí dítěte, individuální přístup, uznání a empatie. Pracujeme podle ŠVP s názvem „Cestičkami do světa“ a s rodinami našich dětí velmi rádi úzce spolupracujeme.

Máme své desatero pravidel, které si vždy s dětmi připomínáme a máme je i znázorněné obrázky, které to dané pravidlo vystihují. Je nám blízké motto: „Respektovat a být respektován“.