Kontakty

Zřizovatel: Farní sbor českobratrské církve evangelické
Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk

Telefon do školky: 603 864 687
E-mail do školky: skolka@klicekrumburk.cz

Zaměstnanci

Ředitelka: Bc. Jana Butalová
E-mail: jana.butalova@seznam.cz
Mobil: 725 410 449

Učitelka Lenka Dudková
Učitelka Klára Fabiánová
Kuchařka a hospodářka Pavla Schwarzová
Zastupující učitelky Dagmar Paldusová, Jaroslava Šimůnková

Pověřenec pro GDPR

JUDr. Jan Šťastný,MPA
senior konzultant/Catania Group s.r.o.

tel.: 733 187 073
mail:  stastny@catania.cz
web: www.catania.cz

MŠ Klíček 63 Rumburk, Šablony II – publicita

MŠ Klíček 002 Rumburk, publicita

MŠ Klíček 63 Rumburk, Šablony II – publicita

MŠ Klíček 80 Rumburk – publicita